حوزه های فعالیت

مرکز تشخیص هیجان اندیشه، در سه حوزه اساسی، پالایش روانی، استعداد یابی و استعداد پروری فعالیت می کند. این خدمات بر پایه یافته های علمی و بر اساس فعالیت های تجربی دکتر ناصرالدین کاظمی حقیقی تهیه، تدوین، اجرا و تحلیل می شوند.


در این بخش آزمون های شخصیت، هیجان و بهداشت روان اجرا می شوند.


آزمون های شناختی در راستای کشف استعداد افراد در همه سنین اجرا تحلیل و تفسیر می شوند.


بر اساس استعداد شناخته شده از فرد، راهکارهای اساسی برنامه هایی برای بهبهود روش های پرورش استعداد ارائه می شود.

ویژگی های استعدادیابی هیجان اندیشه

شما در این وبگاه می توانید تست های معتبری را در حوزه های مورد نیاز خود پیدا کنید و ضمن اجرا و تحلیل آنلاین آن، می توانید تفسیر متخصص حوزه خود را نیز در ذیل نتیجه تست داشته باشید، تفاوتی ندارد که شما به دنبال استعداد یابی برای فرزند خود در سن پیش دبستانی هستید، یا فردی هستید با چندین سال سابقه کار، ما به شما کمک می کنیم که استعداد خود را پیدا کنید.

تشخیص بر پایه یافته های عملی

تمامی تست های هیجان اندیشه، از روایی و پایایی معتبری بر خوردار هستند که در ذیل هر تست می توانید مطالب مربوط به آن را مطالعه کنید.

تشخیص به پشتوانه فعالیت های تجربی

علاوه بر مستند بودن از نظر علمی ابزارها، در نظر تجربی ابزارها با پشتوانه تجربی اجرایی ویرایش شده اند.

بستر مطلوب برای اجرا

بستر اجرایی ابزارها، بر پایه استانداردهایی طراحی شده اند که کاربران تجربه هرچه بهتری در اجرای ابزارها داشته باشند.

امکان ساخت بر اساس نیاز شما

درهیجان اندیشه با قابلیت این را داریم که براساس نیاز شما، ابزاری را تهیه، تدوین و اجرا کنیم.

برخی از مراکزی که از ما خدمات گرفته اند

برای کسب اطلاعات بیشتر همین حالا با ما تماس بگیرید:

02191004013
info@talentsearch.ir