سیاهه خواندن بزرگسالان

این سیاهه در کنار سایر ابزار تشخیصی اطلاعات مناسبی از نارسا خوانی در جمعیت بزرگسالان فراهم می سازدکه توسط دکتر اسمایت و اورت (2001) در مؤسسه نارسا خونی تدوین شده‌است. این پرسشنامه توسط جناب آقای دکتر حمیدرضا پوراعتماد و سرکار خانم فاطمه کشوری ترجمه و هنجار یابی شده‌است.

در نمونه  ایرانی افرادی که در این سیاهه نمره بالاتر از45 کسب کنند به اختلال نارسا خوانی مبتلا هستند. این سیاهه شامل15 سوال بوده و پایایی آن 52/0 است و روائی هم دارد.