آزمون شخصیتی کرنل فرم اِن 2

شاخص کُرنل به عنوان ابزاری برای جمع‌آوری اطلاعات در باره مشکلات روان‌تنی و اعصاب و روان تدوین شده که علاوه بر آن می‌تواند از نظر آماری، افراد مبتلا به اختلالات شدید شخصیتی و روان‌تنی را از بقیه افراد جامعه متمایز سازد. این آزمون با 101 پرسش(64 پرسش فرم اولیه N، بعلاوه 36 پرسش اضافی و یک پرسش مقدماتی) 10 اختلال ازمشکلات ذکر شده رابررسی می‌کند. آزمون دارای اعتبار و پایایی است.