آزمون بندرگشتالت (شامل 9 کارت) راهنمای اجرا و تفسیر

این آزمون شامل 9 کارت است که توسط دکتر سورتا بندر در سال 1938 تهیه شده است. آزمون دیداری- حرکتی و بالینی بندر یکی از پنج آزمون مشهور دنیا است. آزمون بندرگشتالت وسیله مناسبی برای بررسی نا هماهنگی موجود در شیوه ادراک، چگونگی واکنش نسبت به محرک‌ها و اجرای عمل دانسته می‌شود و اشتباه در کپی کردن اشکال هندسی نشانگر نقص در کنش‌های شناختی یا عاطفی است. این آزمون از سن 4 سال به بالا برای کودکان جهت تعیین درجه رشد یا عقب ماندگی فعالیت‌های دیداری – حرکتی ترسیم و در بزرگسالان برای  تشخیص ضایعات مغزی و برخی اختلالات روانی کاربرد دارد.