مقیاس خود پنداره خواندن

این مقیاس توسط چیتمن و تانمر در سال 1995 ساخته شده و ترجمه و هنجار یابی آن در ایران توسط خانم دکتر زینب میهن دوست انجام شده است. دارای 30 آیتم با لیکرت 5 تایی است که سوالات آن 3 خرده مقیاس با موضوعات؛ نگرش خواندن, دشواری خواندن و توانایی خواندن یا صلاحیت خواندن را در بر میگیرد. این پرسشنامه رنج سنی کودک و نوجوان را در بر میگیرد و برای دانش آموزان سوم تا نهم مناسب است, همچنین دارای اعتبار- روایی و هنجار ایرانی است. ضمنا آزمون را میتوان به صورت فردی و گروهی اجرا کرد. برای دانش آموزان عادی اجرای گروهی این آزمون ارجحیت دارد و برای دانش آموزان خوانش پریش و دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری اجرای فردی ارجحیت دارد.