مقیاس خودپنداره کودکان

این مقیاس وسیله‌ای در سنجش خودپنداره است که با هشتاد سؤال، شش مقیاس فرعی (رفتار، وضعیت عقلانی و تحصیلی، ظاهر جسمانی و نگرش‌ها، اضطراب، شهرت، شادی و رضایت) را در مقطع سنی 12 تا 18 سال ارزیابی می‌کند. تالیف دکتر اس.بی.آهلووالیا و دارای اعتبار، پایایی و هنجار است.