مقیاس خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی

در این مقیاس که یکی از پر کاربرد ترین ابزارها برای اندازه گیری توانایی ها و کفایت های فرد در تصمیم گیری های شغلی است، میزان باور فرد به انجام  موفقیت آمیز تکالیفی ارزیابی می شود که در تصمیم گیری های شغلی ضروری به نظر می‌رسند. به عبارت  دیگر این ابزار تاثیر خودکار آمدی بر توانائی افراد در تصمیم گیری های شغلی را ارزیابی می‌کند.

این مقیاس برای افراد بالای16 سال مناسب است ودارای 50 عبارت می‌باشد. این مقیاس از 5 خرده مقیاس تشکیل می‌شود که پنج کفایت در انتخاب شغلی را بر اساس نظریه بلوغ شغلی جان کرایتس اندازه‌گیری می‌کند.

این 5 مقیاس عبارتند از

  1. خود ارزیابی
  2. اطلاعات شغلی
  3. انتخاب هدف
  4. برنامه ریزی برای آینده
  5. حل مسئله

نمرات این مقیاس الگوی اعتماد به نفس فرد را در زمینه کفایت در تصمیم گیری های شغلی منعکس می‌کند. از این مقیاس می توان برای شناسائی دانش‌آموزانی که داری مشکلات تحصیلی هستند ویا در تصمیم‌گیری مشکل دارند و نیز در مداخلات شغلی استفاده کرد.

این مقیاس توسط سرکار خانم سارا یداللهی ترجمه شده است. پایایی این مقیاس97/0 است و دارای روائی می‌باشد.